За мен

Dr kostova

Професионална автобиография


Образование:
 • Първа Езикова Английка гимназия в град Варна – 1978 г.
 • Висш Медицински институт в град Варна- 1984 г.
 • Придобита специалност по педиатрия – 1993 г.
Професионален стаж:
 • 1984 – 1986 г. Ординатор педиатър в Детско поликлинично отделение гр. Търговище
 • 1987-1989 г. Ординатор педиатър в Районна болница –Детско отделение гр. Елхово
 • 1990 – 1993 г. Дежурен педиатър в Неотложно звено на 21-ва Поликлиника гр. София
 • 1993-1997 г. Участъков педиатър в 30-та Поликлиника гр. София
 • 1997-2000г. Завеждащ Детско поликлинично отделение в 30-та Поликлиника
 • 2000 г. - до днес - индивидуална специализирана практика по педиатрия с договор към Здравната каса
Квалификационни курсове:
 • Детска неврология
 • Детска кардиология
 • Бронхиална астма в детска възраст
 • Актуални проблеми в педиатрията
 • Функционална диагностика в детска възраст
 • Антибиотично и антивирусно лечение на респираторните инфекции в детска възраст
 • Абдоминална ехография
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения

Член на Управителния съвет на Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ