Услуги

  • Консултативни амбулаторни прегледи
  • Изготвяне на индивидуален лечебен план съобразно стандартите на добрата медицинска практика
  • Профилактични прегледи на деца до 2 годишна възраст съобразно програма Детско здравеопазване и изготвяне на индивидуален план за хранене
  • Профилактични прегледи на деца от 2- 18 години
  • Посещения в дома
  • Манипулации
  • Имунизации
  • Предоперативна консултация
  • Експертиза на временната нетрудоспособност