Закаляване в кърмаческа възраст

Закаляващи средства са естествените природни фактори – въздухът, водата и слънцето.На успех може да се разчита, ако се спазват някои основни принципи.
1.Закаляването се провежда постепенно – силата и продължителността на определен дразнител се увеличава постепенно.
2.Системност – започнатата процедура трябва да продължава без прекъсване всеки ден. Ако се наложи прекъсване поради заболяване, то възстановяването на процедурите започва с дразнител една степен по-ниска от последната преди спирането.
3.Последователност – необходим е постепенен преход от по-слабо дразнещи към по-силни процедури. Например първо въздушни и след това водни процедури от частични обтривания към частични обливания и накрая къпане.
4.Индивидуален подход – съобразяване с особеностите на детето, тъй като не всички деца реагират еднакво на един и същ дразнител. Едно дете привиква по-бързо към  ниските температури на водата, а друго – по-бавно.
Въздушни бани
Въздушната баня е първата закалителна процедура. Тя се състои в престояване на съблеченото дете за определено време при стайна температура. Подберете час от деня поне 50-60 минути след нахранване.  Проветрете предварително помещението. Желателно е температурата на стаята да бъде около 23 градуса. Съблечете детето. През първите три дни се свалят само ританките и връхната блузка и бебето се оставя по камизолка, гащички и чорапки в течение на пет минути. През следващите три дни детето се съблича само по гащички и чорапки в течение на пет минути. Постепенно продължителността на въздушната баня се увеличава с по пет минути докато се стигне до  20-25 минути.
През лятото детето може да се съблича и на отворен прозорец, а в горещите дни и на открито, при условие, че няма вятър.
Наблюдавайте кожата на детето по време на процедурата. Ако забележите побледняване или посиняване, потреперване – прекратете процедурата.

Водни процедури
За целта са необходими съд с вода, воден термометър и  кесийка от не много груб плат. Първата  водна процедура  се  състои в частично обтриване на крачетата. За обтриването детето се поставя на масата, крачетата се събуват, кесийката се намокря и изцежда и се правят обтривания на подбедриците в посока отдолу нагоре. Стъпалата също се обтриват изцяло. Температурата на водата първоначално трябва да бъде 37 градуса. През три дни тя се понижава докато достигне 27 –28 градуса, каквато е на практика хладката вода. При по-големи деца над 1 година може да се правят и частични обливания или душ с температура на водата под 30 градуса, каквато е например “слънчевата вода”.  Потапянето в морската вода трябва да става при температура не по-ниска от 24-25 градуса.

Слънчеви бани
При слънчевите бани загарът трябва да се получи постепенно и да бъде лек. Не трябва да се стига до зачервяване на кожата. При слънчевите бани има опасност както от охлаждане така и от прегряване. Най-добре е те да се правят при температура на въздуха над 25 градуса, при липса на вятър и на шарена сянка. По време на слънчевата баня детето трябва да бъде с шапка от светъл памучен плат, която не трябва да приляга плътно, за да се отделя свободно потта. Използвайте задължително слънцепредпазни кремове. Предлагайте на детето достатъчно течности.
Започнете с престой от 5 минути като постепенно увеличите до 25-30 минути. При зачервяване или неспокойствие приберете детето на сянка – в детска възраст слънчев или топлинен удар се получават много по-лесно отколкото при възрастен.