Отбиване на бебето

Естествено хранените деца се отбиват постепенно в края на първата година с въвеждането на преходна храна. Някои майки кърмят децата си и през втората година – при тях също отбиването е процес изискващ постепенност.
Рязкото отбиване травмира и детето и майката- необходимо е това да стане постепенно.
През 10-я месец едно от кърменията :по преценка на майката – сутрешното или вечерното/ трябва да се отмени. То се замества с частично адаптирано мляко .Ако бебето е спокойно, приема млякото с охота и наддава добре, то тогава се пристъпва към отменяне и на второто кърмене и заместването му с подходящо мляко .Не е уместно отбиването да започне по време на заболяване или пробив на зъби. Ако бебето е неспокойно и протестира, то тогава  отложете за известно време отбиването. Но ако то суче вяло, разсейва се – не се колебайте, че моментът е подходящ .Скъсете продължителността на кърменето до 2-3 минути, а след това му предложете адаптирано мляко.
По време на отбиването ограничете приема на храна и количеството на течностите. Направете компресивна превръзка върху гърдите или поставете  мехур с лед върху гърдите. В краен случай ползвайте определени медикаменти по лекарско назначение.