Отглеждане на кърмачето през четвъртия месец

Хранене
През четвъртия месец хранете детето 6 пъти дневно през 3- 3.5 часа.
Профилактиката на рахита продължава с Вигантол в доза според препоръката на лекаря.
Схема на храненето през 4 месец
6.00 ч. – кърма или хуманизирано мляко
9.00 ч. – кърма  или хуманизирано мляко
12.00 ч. –кърма или хуманизирано мляко
15.00 ч. – кърма  или хуманизирано мляко
18.00 ч. – кърма или хуманизирано мляко
21.00 ч. – кърма или хуманизирано мляко

Дневен режим през 4 месец
Детето  спи 4 пъти дневно по 1 ½ часа.  Най-удобно е детето да се поставя за сън 1 ½ часа след храненето. Нощният сън е с продължителност 10 часа.

Разнообразни звукове и първи срички
През четвъртия месец детето гука  често и продължително. Появяват се езичните звукове “т, д, л”, но доминират гласните.
През 4-5 месец се появява и смехът при закачка. Силните звукове или шумове могат да предизвикат страх или плач. В присъствието на непознати хора може да плаче. Както винаги бебето се нуждае най-много от мама и раздялата с нея вече е болезнена.
 Четвъртият месец се отличава и  с това, че ръцете и очите на детето действат съгласувано. Настъпва координация между движенията на очите и ръцете, която позволява целенасоченото хващане на висящ предмет.
Масаж и гимнастика през четвъртия месец
През цялото тримесечие извършвайте масажа  от първото тримесечие в пълен обем.
Към пасивната дихателна гимнастика включете и кръгови движения с ръцете. Детето е легнало по гръб. Дайте му да хване палците на ръцете ви. Започнете да правите кръгови движения едновременно с двете му ръце, които са изправени и се движат в раменните стави.
Разходка
Тя трябва да се провежда  на тази възраст всеки ден без изключение .Ако това е трудно осъществимо изнасяйте количката на балкона. Когато вали дъжд, сняг, духа силен вятър и времето е неподходящо за разходка поставете количката с облеченото като за разходка дете пред широко отворен прозорец в стаята. Сънят на открито води до закаляване на дихателните пътища на детето и до увеличаване на съпротивителните му сили спрямо простуда.