Отглеждане на кърмачето през петия месец

През петия месец хранете бебето 5 пъти дневно през 3 ½  часа.


Продължава и профилактиката на рахита в  доза според препоръката на наблюдаващия лекар.

Схема на храненето през петия месец:

6.30 ч.- кърма или хуманизирано мляко
9.30 ч. - кърма или хуманизирано мляко
12 .30 ч. - кърма или хуманизирано мляко
15.30 ч. - кърма или хуманизирано мляко

18.30 ч. - - кърма или хуманизирано мляко

21.30 ч. - кърма или хуманизирано мляко
Дневен режим
Дневният сън е 3 пъти дневно по 2 часа. Детето се поставя за сън 1 ½ часа след хранене. Нощният сън е с продължителност 10 часа.

Масаж и гимнастика през петия месец
През цялото тримесечие извършвайте масажа  от първото тримесечие в пълен обем.
През петия месец се включват и две нови упражнения – сядане с помощ и обръщане от гръб по корем с помощ. И двете упражнения се включват, когато детето може да задържа главата си при повдигане на тялото в хоризонтално положение, т.е. когато е усвоено упражнението “плувец”.
Играчки за бебето 
През петия месец не оставяйте висящата играчка през цялото време на бодърстване. Това може да се отрази неблагоприятно върху овладяване на  умението  да започне да се обръща по гръб. Ето защо започнете през петия месец да поставяте около  детето по-едри цветни играчки, които  ще го стимулират да се обръща. То трябва да привикне само да си взема играчките,  разбира се поставени около него на достъпно разстояние.